COMUNA SINTEA MARE
JUDEŢUL ARAD
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI SINTEA MARE
Nr.  364/ 03.02.2011
 
 
 
GRAFIC DE CONTROL
 LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENILOR PE ANUL 2012
 
 
Nr. crt. Control la gospodăriile populaţiei : Luna
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  1.  
Sintea Mare 15 30 60 20 60 30 10 60 80 20 60 10
  1.  
Adea 15 30 50 50 30 10 15 40 90 80 15 20
  1.  
Ţipar 15 60 60 40 50 10 10 60 70 40 60 30
 
 
 
                            Primar,                                                                                                                             Secretar,
                      Erdos Valentin                                                                                                          Crainic Gheorghe Viorel