COMUNA SINTEA MARE
JUDEŢUL ARAD                                                                         
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă                                                                  
Nr.  364/ 03.02.2011
                                                                                                                                                                      A P R O B                  
                                                                                                                                                                         Primar
                                                                                                                                                              ERDOS VALENTIN       
 
 
 
 
 
                                              PLANIFICAREA EXERCIŢIILOR ŞI APLICAŢIILOR ALE SVSU
                                                                             SINTEA MARE  PE ANUL 2012
 
 
 
 

Nr. crt. Locul de desfăşurare Data Ipoteza Conduce

 1

Şcoala generală Tipar 29.03.2011 1 Primar,
Şef S.V.S.U.

 2

Primărie 12.06.2011 2 Primar,
Şef S.V.S.U.

 3

Şcoala generală Adea 21.09.2011 3 Primar,
Şef S.V.S.U.