PORTOFOLIUL DE PROIECTE DE  INVESTIŢII
derulate in perioada 2009-2011, precum si a celor lucrari care urmeaza a fi incepute si incheiate in anul 2011, la nivelul comunei SINTEA MARE, Judetul Arad.
 
               
Nr.
Crt.
Comuna
(Localitatea)
Denumirea proiectului Prezentarea succintă a proiectului Stadiul lucrării (%) Valoarea investiţiei Schema de finanţare Observații
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Sintea Mare Extindere alimentare cu apă comuna Sintea Mare, satele Sintea Mare, Adea  Ţipar I+II, judeţul Arad Extindere reţele apă 100% 1.756.710,00 lei OG 7 / 2006 Pregatite lucrarile pentru RECEPTIA  la terminarea lucrarilor  in oct. 2011 . Sume necesare pentru finalizarea proiectului: 96.506 lei.
2. Sintea Mare Extindere Sc Gen Sintea Mare Extindere  corp scoala cu inca 4 săli de clasă. Lucrare derulată prin ISJ Arad 45% 1.388.360,00 lei H.G. 1.285/2007  Valoare ramasa de finantat ,aug.2011 de 864.000 lei. Necesară continuarea imediată a lucrărilor începute, înainte de expirarea ultimului termen de execuţie de 36 luni din data de 15.02.2011 conf A.C.
3. Sintea Mare Ranforsare DC 130 km 0+000-3+500, Adea Ranforsare DC 130 km L= 3,5 km 100% 1.079.097,00 lei Alocări C.J.A. Receptia la term.lucrarilor in luna sept.2011,  Valoare ramasa de finantat  
 0   lei.
4. Sintea Mare  Modernizare DC 131, Intersecţia cu DN 79A Modernizare DC 131                      DN 79 A - Tipar ,                             L=3,5 km 0 2.371.767 lei Bugetul local Incepere proceduri achizitie publica sept.2011. SF, PT.,C.S.,D.E.,elaborate AC. eliberata,termen executie 3 luni , in (functie si de fondurile existente)
5. Sintea Mare Modernizare DC 131 Ţipar I - Ţipar II Modernizare DC 131                    Tipar I Tipar II ,   L = 1,35 km 0 1.012928 lei Bugetul local Incepere achizitie publica sept. 2011, SF, PT.,CS.,DE, elaborate AC. eliberata,termen executie 2 luni , in (functie si de fondurile existente)
6. Sintea Mare Pietruire străzi Pietruire străzi în localităţile Sintea Mare, Ţipar şi Adea, L = 2,5 km 0 150.000,00 lei Bugetul local Procedura achizitie publica  : august -sept.2011,
 termen exec.2 luni
7. Sintea Mare Reabilitare faţadă sediul Primăriei Sintea Mare Tencuieli exterioare, izolaţii, zugrăveli lavabile decorative 0 50.000,00 Bugetul local Procedura achizitie publica sept.2011, termen ex. 2 luni
8. Sintea Mare Reabilitare cămin Cultural Ţipar II (acoperiş) Refacere şarpantă şi ănvelitoare la imobil Cămin cultural Ţipar II (degradat 60 % cu pericol de avariere a tavanelor şi structurii de rezistenţă a clădirii). 0 50.000,00 Bugetul local Achizitie publica
sept 2011,
termen de executie 2 luni
9. Sintea Mare Reabilitare cămin Cultural Sintea Mare (instalaţii sanitare) Rezervor vidanjabil şi dotare cu obiecte sanitare 0 12.000,00 Bugetul local Achizitie publica
 sept. 2011,
termen de executie
1 luna  
10. Sintea Mare Amenajare teren sport , Scoala generala          Sintea Mare Amenajare teren sport , Scoala generala Sintea Mare                   (41,5 m.x21,5 m.) 80% 60.000,0 lei Bugetul local Achizitie publica  iulie 2011,
termen de finalizare 9 sept.2011
 
 
                                                                   PRIMAR,                                                                          REFERENT URBANISM,
                                                               Erdos Valentin                                                                              Moca Florica